M.E.R. bestemmingsplan Buitengebied Simpelveld niet compleet

11 april 2016

M.E.R. bestemmingsplan Buitengebied Simpelveld niet compleet

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan Buitengebied Simpelveld beoordeeld. Het rapport bevat goede informatie voor de besluitvorming maar is nog niet compleet. In het rapport ontbreekt informatie over de effecten op natuur en landschap. De Commissie adviseert het rapport op deze punten aan te vullen.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de gemeenteraad van Simpelveld – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

De gemeente Simpelveld stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het buitengebied. Het bestemmingsplan wil onder andere ruimte bieden voor de uitbreiding van veehou-derijen. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Simpelveld heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Het advies

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport veel nuttige informatie voor het besluit bevat, maar dat het rapport nog niet compleet is. Het is nog onduidelijk of het plan uitgevoerd kan worden zonder negatieve gevolgen voor beschermde natuurgebieden, zoals Kunderberg, Geuldal en Geleenbeekdal. Ook vindt de Commissie dat de mogelijke effecten op het waardevolle Zuid-Limburgse landschap nog niet gedetailleerd genoeg zijn onderzocht. De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.

Milieueffectrapport Bestemmingsplan Buitengebied Simpelveld niet compleet