MER-commissie adviseert over Buitenring Parkstad

15 december 2008

MER-commissie adviseert over Buitenring Parkstad

buitenring Parkstad Deze onafhankelijke commissie is van mening dat de MER voldoende is onderbouwd om een afweging te maken tussen de diverse tracé-alternatieven. Zij is echter ook van oordeel dat nut en noodzaak van de Buitenring nog moeten worden aangetoond. Daarbij laat de commissie de opties open dat ook een aanpassing van het bestaande wegennet of een 2x eenbaanvariant zou kunnen voldoen. De commissie vindt de MER bovendien onvoldoende onderbouwd om als basis te dienen voor een inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan). De Milieufederatie Limburg blijft bij haar standpunt dat een opwaardering van de huidige infrastructuur de beste oplossing voor de regio Parkstad is.

Tags: