Mergellandcorporatie stopt met haar activiteiten

27 januari 2005

Mergellandcorporatie stopt met haar activiteiten

Het Algemeen Bestuur van de Mergellandcorporatie heeft het besluit genomen om op termijn te gaan stoppen met al haar activiteiten. Alle lopende projecten worden verder uitgevoerd en afgerond, dus ook Voor Wat Hoort Wat en Bloem- en Kruidenrijke randen. Er worden geen nieuwe projecten meer opgestart.Deze beslissing heeft te maken met de onzekerheid over de financiële continuïteit van de organisatie, het vervallen van de exploitatiesubsidie en de visie op de toegevoegde waarde ten opzichte van de Gebiedscommissies Vitaal platteland.De Stichting Mergellandcorporatie is in 1997 door de LLTB en de Milieufederatie opgericht, vanuit de gedachte dat door samen te werken op het gebied van landbouw, natuur en milieu meer bereikt kan worden voor iedereen. De stichting voerde in de afgelopen jaren vele projecten uit in het belang van natuurbehoud, milieubescherming, landschapsontwikkeling en landbouwbedrijfsontwikkeling in Zuid-Limburg. De Milieufederatie betreurt de beëindiging van de vruchtbare samenwerking.

Tags: