Milieufederatie adviseert statenfracties

12 juli 2006

Milieufederatie adviseert statenfracties

Meer aandacht voor natuur en milieu in verkiezingsprogramma’s

De Milieufederatie heeft samen met Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, IKL en IVN een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten. Deze zijn verstuurd naar degenen die de verkiezingsprogramma’s schrijven, zodat zij ze meteen kunnen verwerken.

De aanbevelingen hebben betrekking op zeven thema’s:

  • Natuur: Zorg voor voldoende natuur en groen, ook in en om de stad. Dit is de basis voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier;
  • Water: Werk aan schoon water, bescherm tegen natte voeten en bestrijd de verdroging.;
  • Landschap: Stel duidelijke doelen voor het Nationaal Landschap Heuvelland. Het verdient een ambitieus plan van aanpak. Schenk voldoende aandacht aan een robuust groen netwerk van natuur in Limburg en aan het agrarisch cultuurlandschap;
  • Bedrijventerreinen: Gebruik de ruimte zo efficiënt mogelijk, stel de revitalisering van bedrijventerreinen voorop en zorg voor een landschappelijk inpassing met veel groen;
  • Educatie: Stimuleer natuur- en milieueducatie. Het draagvlak wordt hierdoor vergroot;
  • Mobiliteit: Bevorder zo milieuvriendelijk mogelijk verkeer en vervoer in de provincie;
  • Energie: Maak van Limburg een koploper op het gebied van duurzame energie.

De groene organisaties hopen dat de statenfracties de aanbevelingen voor natuur, milieu en landschap overnemen in hun verkiezingsprogramma’s.

Tags: