Milieufederatie blij met Robuuste Verbinding Schinveld-Mook

20 juni 2007

Milieufederatie blij met Robuuste Verbinding Schinveld-Mook

Zorg er wel voor dat gemeenten beleid in bestemmingsplannen opnemen.

De Milieufederatie Limburg is blij met het voornemen van de Provincie Limburg om te komen tot een Robuuste Verbinding van natuurgebieden tussen Schinveld en Mook. Dat schrijft ze, samen met het Limburgs Landschap, Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, in een reactie op de ontwerp POL-aanvulling Robuuste Verbinding Schinveld-Mook.

De verbinding tussen natuurgebieden levert niet alleen winst op voor de natuur, maar draagt ook bij aan de versterking bij het landschap, een duurzaam waterbeheer en betere recreatiemogelijkheden. Wel vindt de Milieufederatie de Robuuste Verbinding op een aantal plekken in de provincie wel erg smal, bijvoorbeeld de traverse zuid-oostelijk van Gennep. Ze pleit er dan ook voor om de Verbinding op deze, uit ecologisch oogpunt essentiële, plekken breder te maken.

Verder roept de Milieufederatie de Provincie Limburg op om ervoor te zorgen dat de plannen voor de Robuuste Verbinding ook daadwerkelijk op gemeentelijk niveau doorwerken. Het komt nog te vaak voor dat gemeenten nieuw beleid niet in bestemmingsplannen opnemen.

Milieufederatie blij met Robuuste Verbinding Schinveld-Mook

 

Tags: