Milieufederatie blij met waterplan Venlo

22 april 2005

Milieufederatie blij met waterplan Venlo

Water krijgt een plek in het Ruimtelijk Ordeningsbeleid

De gemeente Venlo heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een gemeentelijk waterplan. Hierin worden doelen beschreven voor het water in de bebouwde kom en in het buitengebied. De Milieufederatie Limburg is blij dat de gemeente Venlo een waterplan heeft opgesteld, zodat water een plek krijgt in het Ruimtelijk Ordeningsbeleid.

De Milieufederatie wijst verder op de gouden kans die de Europese Kaderrichtlijn Water biedt om het water echt schoon te krijgen. Vrijblijvende streefbeelden worden immers omgevormd tot afrekenbare doelen. Belangrijke consequentie is dat met name de diffuse verontreiniging bij de bron wordt aangepakt. Dit kan alleen gerealiseerd worden als de veroorzakers van deze verontreiniging tijdig investering in duurzame oplossingen met aanmerkelijk minder output van mineralen, stikstofoxiden, bestrijdingsmiddelen etc in het milieu. Door de Kaderrichtlijn wordt innovatie die tot een meer duurzame ontwikkeling zal leiden, gestimuleerd. Wij pleiten daarom nadrukkelijk voor handhaving van deze ambities.

Tags: