Milieufederatie blijft bij standpunt: geen autoweg bij Baexem

12 december 2012

Milieufederatie blijft bij standpunt: geen autoweg bij Baexem

De N280 houdt de gemoederen bezig in Midden-Limburg. Onlangs heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, voorheen de startnotitie, ter inzage gelegen. De Milieufederatie heeft een zienswijze ingediend in een poging daarmee te voorkomen dat alsnog een autoweg bij Baexem wordt gerealiseerd.

In juni 2012 is het besluit genomen om voor wat betreft de N280 te kiezen voor een knelpuntgerichte aanpak. Daarmee was het transformeren van de N280 in een autoweg gelukkig van de baan. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat een vierbaansweg niet nodig is en dat het aanpakken van de knelpunten op de N280 voldoende soelaas kan bieden voor de geschetste verkeersproblemen. Belangrijker nog is echter dat een vierbaansweg overduidelijk niet kan rekenen op steun en draagvlak van de mensen in de regio. Samen met de achterban heeft de Milieufederatie alles op alles gezet om te voorkomen dat er dwars door de buitengebieden van Midden-Limburg een autoweg zou worden aangelegd.

Het gevaar voor de aanleg van een stuk autoweg is echter nog niet geweken. Bij Baexem zullen alternatieven worden onderzocht die bij aanleg schade aanrichten aan natuur en landschap. Één daarvan betreft een verlenging van de huidige autoweg nabij Roermond helemaal tot aan de Kasteellaan, ver buiten Baexem om. Logisch is zo’n stukje autoweg niet, maar toch zijn er partijen die dit heel graag onderzocht willen hebben.

Voor wat betreft de rest van het tracé wordt er veelvuldig gesproken over parallelstructuren. Ook hiertegen ageert de Milieufederatie omdat dit zou leiden tot onnodig ruimtegebruik. Hierbij zet de Milieufederatie zich samen met de achterban in om te voorkomen dat dit onnodig leidt tot schade aan natuur en landschap. Er zijn voldoende alternatieven waarbij het landbouwverkeer niet van de N280 hoeft te worden geweerd en die voldoende oplossingscapaciteit hebben om de doorstromingsproblematiek op te lossen.

Zienswijze N280 West – wegvak Baexem

Milieufederatie blijft bij standpunt: geen autoweg bij Baexem