Milieufederatie denkt mee over kwaliteitsslag boerderijcampings Heuvelland

29 juni 2009

Milieufederatie denkt mee over kwaliteitsslag boerderijcampings Heuvelland

De provincie is het project Boerderijcampings Heuvelland gestart. Doel is om te komen tot een kwaliteitsslag van het product boerderijcamping en het landschap in Zuid-Limburg. De Milieufederatie denkt samen met andere partijen – zoals LLTB, Recron, gemeente Gulpen-Wittem, Vekabo, SVR – mee hoe dit gerealiseerd kan worden.

Zuid-Limburg is aangewezen als Nationaal Landschap. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn hier mogelijk, mits de kernkwaliteiten van het landschap gerespecteerd en mogelijk versterkt worden. De omgevingskwaliteit vormt immers het belangrijkste ‘selling point’ van het Heuvelland.Vandaar dat van oudsher veel toeristisch-recreatieve bedrijven

– waaronder veel boerderijcampings – zich in Zuid-Limburg hebben ontwikkeld.

Zij leveren enerzijds een bijdrage aan de plattelandseconomie, maar kunnen anderzijds ook een bedreiging vormen voor de landschappelijke kwaliteit van het gebied. Daarom moet goed gelet worden op overconcentratie, landschappelijke inpassing en kwaliteit van ondernemerschap.

Milieufederatie denkt mee over kwaliteitsslag boerderijcampings Heuvelland