Milieufederatie en VGUVB in beroep tegen besluit Minister

6 november 2006

Milieufederatie en VGUVB in beroep tegen besluit Minister

Minister veegt bijna 700 bezwaren tegen aanwijzingsbesluit Maastricht Aachen Airport van tafel

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft onlangs bijna 700 bezwaren tegen het nieuwe aanwijzingsbesluit voor vliegveld MAA van tafel geveegd, of zoals dat in vakjargon heet ‘ongegrond verklaard’. De Milieufederatie Limburg en de Vereniging Geen uitbreiding Vliegveld Beek (VGUVB) gaan nu in beroep tegen dit besluit.

Door het nieuwe aanwijzingsbesluit, dat in januari 2005 in werking is getreden, zijn de gebruiksmogelijkheden uitgebreid, waardoor het mogelijk is om jaarlijks zo’n 35.500 vluchten met grote vliegtuigen uit te voeren. De eerder van kracht zijnde geluidszones zijn dan ook fors uitgebreid.

De Milieufederatie Limburg en de VGUB gaan in het beroepschrift in op twee belangrijke zaken. Allereerst is het besluit van de Minister gebaseerd op een onrealistisch ondernemersplan. De verwachte groei van het passagiersvervoer is veel te rooskleurig. De voorspelde jaarlijkse groei vanaf 2000 met 11% is tot op heden niet gerealiseerd. Integendeel!

Daarnaast is het besluit in strijd met de Luchtvaartwet. Het aanwijzingsbesluit moet namelijk volgens artikel 18 van de Luchtvaartwet voldoen aan het plan ‘PKB Luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad’. Op twee punten voldoet het besluit hieraan niet. Ten eerste is de afwijking van de geluidszones groter dan volgens het PKB is toegestaan. Hiervoor wordt geen gedegen motivering gegeven. Ten tweede is het aantal woningen dat binnen de zogenaamde 20 Ke-geluidszone ligt, groter geworden in plaats van kleiner.

Een uitspraak van de Raad van State wordt niet verwacht voor het najaar van 2007.

Tags: