Milieufederatie en Werkgroep Behoud de Peel opnieuw in beroep

26 november 2007

Milieufederatie en Werkgroep Behoud de Peel opnieuw in beroep

Uitbreiding van Nederweertse veehouderij leidt wel degelijk tot schade aan Weerterbos.

De Milieufederatie Limburg en Werkgroep Behoud de Peel zijn voor de tweede keer in beroep gegaan tegen een uitbreiding van een veehouderijbedrijf in Nederweert. De groene organisaties stelden vorig jaar al een beroep in tegen de milieuvergunning die door de gemeente Nederweert werd verleend. Zij werden toen in het gelijk gesteld door de Raad van State en de gemeente moest een nieuw besluit nemen. Tegen deze nieuwe vergunning hebben de organisaties wederom een beroep ingesteld.

De Raad van State oordeelde vorig jaar dat de gemeente onvoldoende onderzoek had gedaan naar de gevolgen van de toenemende ammoniakuitstoot voor het nabij gelegen Weerterbos. Dit natuurgebied geniet Europese bescherming, omdat het valt onder de Habitatrichtlijn. De Raad vernietigde het besluit van de gemeente vervolgens.

Op 11 oktober verleende de Gemeente Nederweert dezelfde milieuvergunning echter opnieuw. Volgens haar is de nieuwe vergunning niet in strijd met het nieuwe ’toetsingskader’ dat het ministerie onlangs heeft afgekondigd voor de Natuurbeschermingswet. Dit toetsingskader stelt dat het geen kwaad kan wanneer de veehouderijbedrijven in de omgeving van het Habitatrichtlijngebied met een bepaald percentage groeien. Landelijk gezien neemt volgens het ministerie het aantal dieren niet toe. De ammoniakuitstoot zal volgens haar zelfs gaan afnemen, omdat de overheid eisen gaat stellen aan de ammoniakuitstoot uit stallen, bijvoorbeeld door emissie-arme stalsystemen te verplichten.

De Milieufederatie en de Werkgroep zijn het met dit standpunt van het ministerie niet eens. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat ondanks de emissie-arme stalsystemen de neerslag van ammoniak voor de natuurgebieden nog steeds veel te hoog zal blijven. De winst die door die stalsystemen behaald kan worden, mag niet gebruikt worden om meer dieren te gaan houden. Dan wordt die winst immers weer deels teniet gedaan.

Bovendien kan het wel zo zijn dat het aantal dieren landelijk gezien niet stijgt; in de Peelregio kan het aantal wel degelijk toenemen en hiermee wordt schade toegebracht aan de natuur. De overheid zou ervoor moeten zorgen dat het aantal dieren in de Peel niet toeneemt. Die regio is al zwaar overbelast. Individuele bedrijven in deze regio mogen volgens de Milieufederatie en de Werkgroep alleen groeien als de extra dieren ergens anders in de regio verdwijnen. Wanneer dit niet gebeurt, kan de natuur namelijk nooit goed worden beschermd. Het zondermeer toelaten dat bij een bedrijf de ammoniakuitstoot en het aantal dieren toeneemt, zoals de gemeente in dit geval doet, is volgens de milieugroepen ontoelaatbaar.

Milieufederatie en Werkgroep Behoud de Peel opnieuw in beroep

Tags: