Gemeenten moeten riooloverstorten saneren

9 december 2009

Gemeenten moeten riooloverstorten saneren

Op 3 december overhandigde Hans Heijnen (directeur van de Milieufederatie Limburg) de petitie ‘Schoon Water Estafette: Saneren van riooloverstorten’ aan Jan Schrijen, voorzitter van Waterschap Roer en Overmaas en aan Funs Pluijmaekers, wethouder gemeente Nuth. Doel van deze petitie is aandacht vragen voor de sanering van riooloverstorten.

Riooloverstorten zijn namelijk een groot probleem voor de waterkwaliteit in de Limburgse beken. Van de ruim 1.000 overstorten in Limburg hebben circa 200 overstorten een hoge saneringsurgentie. Ongeveer 110 overstorten lozen op kwetsbare wateren, die hierdoor ernstig vervuild raken.

Voor het aanbieden van deze petitie is gekozen voor de Platsbeek (zijbeek van de Geleenbeek) liggend in het Geleenbeekdal. Omwonenden hebben aangegeven dat de overstortfrequentie van de riooloverstort van de Aalbeek te hoog ligt terwijl het Platsbeekdal een groteecologische waarde heeft. Het overstorten van het rioolwater heeft een grote impact op dit fraaie natuurgebied. De riooloverstort bij de Aalbeek is slechts één van de 200 overstorten met een hoge saneringsurgentie. Dringend handelen is volgens de Milieufederatie Limburg dan ook een vereiste. Gemeenten moeten meer prioriteit geven aan het saneren van riooloverstorten.

Met haar project ‘Schoon Water Estafette’ vraagt de Milieufederatie Limburg meer aandacht voor het natuurbelang in het proces van de Kaderrichtlijn Water. Alle Provinciale Milieufederaties zijn vanaf het begin nauw betrokken bij dit Kader Richtlijn Water- proces en de planvorming hierover.

Milieufederatie: gemeenten moeten riooloverstorten saneren Milieufederatie: gemeenten moeten riooloverstorten saneren Milieufederatie: gemeenten moeten riooloverstorten saneren