Milieufederatie in Platform Luchtkwaliteit Maastricht

21 december 2006

Milieufederatie in Platform Luchtkwaliteit Maastricht

Maastricht start met uitvoering van haar luchtkwaliteitsplan

Maastricht start met uitvoering van haar luchtkwaliteitsplan De Milieufederatie Limburg gaat deelnemen aan het Platform Luchtkwaliteit Maastricht en is daardoor nauw betrokken bij de uitvoer van het luchtkwaliteitsplan van de Gemeente. Aan het platform nemen diverse maatschappelijke partijen deel, die baat hebben bij een betere luchtkwaliteit in de stad.

De Gemeente heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan haar luchtkwaliteitsplan. In dit plan zijn maatregelen beschreven die ervoor moeten zorgen dat in Maastricht in 2010 voldaan wordt aan de normen voor stikstof. De maatregelen moeten ook leiden tot een afname van fijn stof in de stad. Maastricht is de eerste Limburgse gemeente die samen met een breed platform aan de slag gaat met de uitvoer van haar luchtkwaliteitsplan. De Milieufederatie is blij dat zij hierbij betrokken is en zal alle ontwikkelingen op de voet volgen.

Milieufederatie in Platform Luchtkwaliteit Maastricht

Tags: