Milieufederatie in werkgroep A2-zone Maasbracht-Geleen

15 mei 2007

Milieufederatie in werkgroep A2-zone Maasbracht-Geleen

Streven naar een groene ladder in de regio.

De Milieufederatie Limburg neemt deel aan een werkgroep die zicht buigt over de ontwikkelingen in het gebied grenzend aan de A2 tussen Maasbracht en Geleen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse overheden, bedrijven, terreinbeheerders, maatschappelijke organisaties en het waterschap. De Milieufederatie heeft gepleit voor de realisatie van een groene ladder in de regio.

De A2 werkt op dit moment als een barriere tussen de natuurgebieden ten oosten en westen van de snelweg. Als wordt overgegaan tot verbreding van de weg, kan de barrierewerking worden opgeheven door drie groene verbindingen te realiseren: een natte verbinding tussen de Doordt en de Rug onder de A2 door, een breed ecoduct over de Maas en het kanaal ten noorden van Holtum-Noord en een edocuct die het Limbrichterbos met Graetheide verbindt.

In juni vindt de volgende bijeenkomst van de werkgroep plaats.

Milieufederatie in werkgroep A2-zone Maasbracht-Geleen

Tags: