Milieufederatie Limburg en Natuurmonumenten opnieuw in beroep tegen Buitenring Parkstad

4 september 2012

Milieufederatie Limburg en Natuurmonumenten opnieuw in beroep tegen Buitenring Parkstad

De Milieufederatie en Natuurmonumenten hebben maandag 3 september opnieuw beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het nieuwe provinciale inpassingplan voor de Buitenring Parkstad. De organisaties verzoeken de Raad van State om het besluit te vernietigen, omdat de Buitenring ook in dit nieuwe plan het omliggende landschap en de natuur in dit gebied onnodig en te veel aantast.

De schade en risico’s die de Buitenring veroorzaakt waar deze snelweg het Geleenbeekdal en de Brunssummerheide doorsnijdt, worden niet weggenomen door de maatregelen die de provincie Limburg wil nemen.

Voor het overgrote deel maken deze maatregelen bovendien al onderdeel uit van reeds bestaande beleidsvoornemens uit het natuurbeleid van de Provincie Limburg om de natuurkwaliteit van de Brunssummerheide te verbeteren, en gaat het dus niet om nieuwe maatregelen.

Natuurmonumenten en de Milieufederatie pleiten in hun bezwaarschrift daarom voor het door hen gepresenteerde alternatief ‘Parkstad Bereikbaar, Leefbaar en Groen’. Dit alternatief voorziet in een oplossing voor de huidige verkeersknelpunten zonder dat dit ten koste gaat van natuur, landschap en recreatie en daarmee de leefomgeving van Parkstad.

Buitenring verzoek voorlopige voorziening PIP 2012

Beroepschrift Buitenring Parkstad

Bijlage beroepschrift Buitenring Parkstad

Milieufederatie Limburg en Natuurmonumenten opnieuw in beroep tegen Buitenring Parkstad