Milieufederatie Limburg maakt bezwaar tegen verplaatsing reclamemast

6 april 2010

Milieufederatie Limburg maakt bezwaar tegen verplaatsing reclamemast

De Milieufederatie Limburg heeft bezwaar gemaakt tegen de verplaatsing van een reclamemast bij Herten (tussen A73 en Rijksweg N271), omdat die reclamemast een belemmering kan vormen voor de verdere ontwikkeling van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS).

De gemeente Roermond gaat er volgens de Milieufederatie ten onrechte van uit dat de tijdelijk geplaatste lantaarnpalen bij de A73 (die na gereedkomen van de A73 weer zijn of nog worden verwijderd) meer lichthinder veroorzaken op het nabijgelegen ecoduct dan de geplande reclamemast. Die reclamemast zorgt volgens de Milieufederatie wel degelijk voor lichtoverlast in de directe omgeving waaronder het ecoduct.

Ook meent de Milieufederatie dat de reclamemast te dicht op de vleermuisroute staat, waardoor deze route wordt belemmert en de vleermuizen onvoldoende bescherming krijgen. Verder heeft de gemeente de voorwaarde in haar besluit opgenomen dat het mastlicht gedimd of uitgezet kan worden, maar heeft de gemeente verzuimd op te nemen hoe de eigenaar van de reclamemast dit moet toetsen en/of moet controleren.

De reclamemast wordt naar een andere locatie verplaatst op verzoek van de Rabobank. De reclamemast zou eerst geplaatst worden vlakbij de nieuwbouw van de Rabobank in Herten. De bank vindt de mast bij nader inzien niet passen bij het nieuwe gebouw. Gelre BV (Rabobank-dochter) is initiatiefnemer voor de bouw van de reclamemast.

Toine Wuts van de Milieufederatie meent: ,,De gemeente was al akkoord met de oorspronkelijke plek van de reclamemast, maar op verzoek van de Rabobank worden de plannen gewijzigd. Blijkbaar vindt de Rabobank het geen probleem dat andere bedrijven straks gehinderd of belemmerd worden door haar reclamemast.”

Milieufederatie Limburg maakt bezwaar tegen verplaatsing reclamemast