Milieufederatie Limburg wil oplossing voor geurhinder in Peelgemeenten

5 februari 2014

Milieufederatie Limburg wil oplossing voor geurhinder in Peelgemeenten

Uit onderzoek van de Milieufederatie Limburg blijkt dat in de zes Peelgemeenten in Limburg (Venray, Horst a.d. Maas, Peel en Maas, Leudal, Nederweert en Weert) minimaal 11.000 inwoners geurhinder ondervinden. Indien wordt uitgegaan van de strengere GDD-norm bedraagt het aantal geurgehinderden zelfs ruim 28.000 inwoners.

De Milieufederatie Limburg is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij het project Zo Ziet Limburg Dieren (voorheen Innovatie Agenda Duurzame Veehouderij Limburg). Het doel van het project – waarin wordt samengewerkt door Provincie Limburg, LLTB en Milieufederatie – is om de veehouderij in 2025 een “lust voor de omgeving” te laten zijn.

Mede om dit doel daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken, heeft de Milieufederatie Limburg op 19 juni 2013 samen met provincie en LLTB een manifest ondertekend waarin de partijen zich uitspreken om inspanningen te verrichten om de uitstoot van ammoniak en fijnstof af te laten nemen, het aantal geurgehinderden te verminderen en landschappelijke kwaliteit te verbeteren

Met het oog op de problematiek van de geurhinder in Limburg heeft de Milieufederatie Limburg afgelopen maanden objectief onderzoek gedaan naar de geurhinder van de zes Peelgemeenten aangezien hier de meeste veehouderijbedrijven voorkomen. De resultaten van deze quick-scan presenteert de federatie in haar onderzoeksrapport ‘Bepaling geurbelasting- en hinder in zes gemeenten in Noord-Limburg’.
De belangrijkste conclusies zijn:

  • Het aantal geurgehinderden bedraagt – indien wordt uitgegaan van het aantal vergunde dieren op alle veehouderijen – voor alle zes gemeenten samen ruim 11.000 bij hantering van een voorzichtige norm. Indien wordt uitgegaan van de strengere GDD-norm bedraagt het aantal geurgehinderden ruim 28.000;
  • De geurgehinderden wonen vooral in de randen van de bebouwde kom.

De Milieufederatie gaat deze resultaten inbrengen in haar regulier overleg met de LLTB en de provincie. Zij hoopt dat er een oplossing komt voor de geurhinder in de Peelgemeenten.

Rapport Milieufederatie geurhinder Peelgemeenten 2014

Milieufederatie Limburg wil oplossing voor geurhinder in Peelgemeenten

Milieufederatie Limburg wil oplossing voor geurhinder in Peelgemeenten