Milieufederatie maakt bezwaar tegen reclamemasten Roermond

28 februari 2007

Milieufederatie maakt bezwaar tegen reclamemasten Roermond

Komst reclamemasten in strijd met eigen beleid Gemeente.

De Milieufederatie Limburg heeft, mede namens de Milieugroep Roermond, IVN Roermond, Stichting Ruimte en de Milieu en Heemkundevereniging Swalmen, bezwaar gemaakt tegen het besluit van de Gemeente Roermond om toestemming te verlenen voor de bouw van drie reclamemasten.

Om de plaatsing mogelijk te maken wijkt de Gemeente af van haar eigen beleid, zelfs van het beleid dat speciaal voor deze masten is opgesteld. De Gemeente wil de reclamemasten mogelijk maken door middel van een lichte bouwvergunning terwijl dat volgens haar eigen beleid niet is toegestaan. Ook voldoet de bouwvergunning niet aan de welstandseisen, die wel voor elke andere burger in Roermond gelden.

De 35 m hoge reclamemasten zullen tot ver in de omgeving van Roermond te zien zijn. Dit is volgens de groene organisaties een vergaande aantasting van de belevingswaarde van het kleinschalige landschap in Midden-Limburg.

Milieufederatie maakt bezwaar tegen reclamemasten Roermond

Tags: