Milieufederatie maakt bezwaar tegen Venray

3 april 2006

Milieufederatie maakt bezwaar tegen Venray

Gemeente mocht verzoek tot handhaving circuit niet afwijzen

De Milieufederatie Limburg, Werkgroep Behoud de Peel en de bewoners uit Merselo hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente Venray om hun verzoek tot handhaving af te wijzen. De Limburgse organisaties hadden de gemeente eerder gevraagd de activiteiten op crosscircuit de Peel niet langer te gedogen en handhavend op te treden. Het circuit is in strijd met het bestemmingsplan en dus illegaal.

Uit jurisprudentie blijkt dat een verzoek tot handhaving alleen worden afgewezen als er sprake is van een bijzondere situatie. Het feit dat de illegale situatie al vele jaren plaatsvindt, is geen bijzondere omstandigheid waarin kan worden afgezien van handhaving. De Milieufederaties, Werkgroep Behoud de Peel en de bewoners van Merselo hopen dat de gemeente haar besluit zal herzien en alsnog zal overgaan tot handhaving.

Tags: