Milieufederatie op zoek naar bedrijven

18 oktober 2005

Milieufederatie op zoek naar bedrijven

CO2 neutrale producten moeten klimaatverandering tegengaan

De Milieufederatie Limburg is op zoek naar bedrijven die zogenaamde CO2 neutrale producten (willen) produceren. Samen met 8 andere milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu wil ze producenten aansporen hun producten zo te produceren dat ze geen bijdrage meer leveren aan het versterkt broeikaseffect.

Dit houdt in dat energiegebruik zoveel mogelijk beperkt wordt, dat er groene energie gebruikt wordt en dat grijze energie gecompenseerd wordt door bijvoorbeeld boomaanplant. Op deze manier wordt de uitstoot van het broeikasgas CO2 zo klein mogelijk. Geen CO2 extra betekent een vermindering van de klimaatverandering. De producten van een bedrijf dat dit proces doorlopen heeft, zijn CO2 neutraal.

De Milieufederatie is op zoek naar bedrijven die een consumentenproduct maken, het liefst een product dat gewoon in de supermarkt te koop is. Het bedrijf Ben & Jerry’s is bijvoorbeeld geïnteresseerd, zij maken ijs. Kent u een bedrijf dat geïnteresseerd is in deelname aan dit project? Of heeft u een product waarvan u heel graag een CO2 neutrale variant zou zien? Laat het de Milieufederatie Limburg weten!

Tags: