Milieufederatie praat mee over platteland Zuid-Limburg

8 juli 2005

Milieufederatie praat mee over platteland Zuid-Limburg

Nieuwe wet- en regelgeving kan grote invloed hebben op natuur en milieu op lokaal niveau

De Limburgse Milieufederatie gaat de komende tijd meepraten over de herziening van het plan voor versterking van het landelijk gebied in Zuid-Limburg (Plan van aanpak Vitaal Platteland Zuid-Limburg). Zij wil dat de belangen van natuur en milieu zoveel mogelijk worden meegenomen in deze herziening. In september zal ze in een reactie naar de provincie, haar mening geven over de veranderingen, die op stapel staan.

De Milieufederatie vraagt lokale natuur- en milieuorganisaties om te reageren op het plan, dat te vinden is op deze website. In het plan zijn nieuwe nationale en Europese wet- en regelgevingen meegenomen. Dit kan grote gevolgen hebben voor natuur en milieu op lokaal niveau, zowel in positieve als negatieve zin. Aangesloten organisaties kunnen tot uiterlijk half augustus hun mening over het plan doorgeven aan de Milieufederatie.

De “Herijking Plan van Aanpak Zuid-Limburg Vitaal Platteland᾿ is een aanscherping van het bestaande plan voor het landelijk gebied in Zuid-Limburg, dat in 2001 werd vastgesteld. Grootste verschil is dat de vorm nu overeenkomt met die van het Reconstructieplan voor Noord- en Midden-Limburg.

Tags: