Milieufederatie presenteert Habimoniak

2 december 2004

Milieufederatie presenteert Habimoniak

Eenvoudig online advies over uitbreiding veehouderij bij beschermde natuur

Habitatrichtlijngebieden kunnen slechts een beperkte hoeveelheid ammoniak verdragen. Veehouderijen die willen uitbreiden in de buurt van deze kwetsbare gebieden moeten getoetst worden op hun uitstoot; die mag niet te hoog zijn.

De Milieufederatie Limburg heeft in samenspraak met de Stichting Natuur en Milieu en de andere milieufederaties Habimoniak ontwikkeld. Met dit rekenmodel wordt snel en eenvoudig inzichtelijk gemaakt of de ammoniakuitstoot van een veehouderij in de buurt van een habitatrichtlijngebied ecologisch verantwoord is. Op basis van de ingevoerde gegevens over het agrarisch bedrijf en het natuurgebied adviseert Habimoniak of een veehouderij zich mag vestigen of niet.

Habimoniak kan gebruikt worden door plaatselijke natuur- en milieugroepen, bezorgde burgers in het buitengebied, veehouders zelf en gemeenten. Het model kan als aanvulling worden gezien op de brochure “Teveel van het goede᾿, die de Milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu hebben uitgebracht.

Downloads
Habimoniak.xls

Tags: