Milieufederatie presenteert manifest voor Statenverkiezingen

7 september 2010

Milieufederatie presenteert manifest voor Statenverkiezingen

Politieke partijen zijn alweer druk in de weer met de voorbereidingen van hun verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011. De Milieufederatie wil in de aanloop naar de verkiezingen samen met andere milieu- en natuurorganisaties graag enkele speerpunten onder hun aandacht brengen. Daarom presenteert zij een verkiezingsmanifest met de titel: Voor een mooi, groen, aantrekkelijk, duurzaam en bereikbaar Limburg.

In het kort en bondig geschreven manifest vraagt de Milieufederatie aandacht voor onder meer het fraaie landschap en de bijzondere natuur in Limburg. Tevens wil ze dat de provincie werk maakt van Limburg als kwaliteitsregio, bepleit ze de transitie naar een duurzame energievoorziening en ziet ze graag dat de provincie een duurzame oplossing zoekt voor de huidige mobiliteitsproblematiek.

Het manifest wordt onderschreven door Stichting Het Limburgs Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer regio Zuid, IKL, IVN Consulentschap Limburg en Natuurhistorisch Genootschap Limburg.

Verkiezingsmanifest

Milieufederatie presenteert manifest voor Statenverkiezingen