Milieufederatie screent partijprogramma’s Provinciale Statenverkiezing

14 februari 2011

Milieufederatie screent partijprogramma’s Provinciale Statenverkiezing

Op 2 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Voor het natuurbeleid is dit een belangrijk moment, zeker nu het Rijk de verantwoordelijkheid voor dit beleid bij de provincies wil neerleggen. Het grote probleem is dat het kabinet Rutte de financiële middelen, die nodig zijn voor een goed natuurbeleid, niet beschikbaar stelt, en ook nog eens extra wil bezuinigen.

Wat zeggen de politieke partijen in Limburg over natuurbeleid in hun verkiezingsprogramma’s? Vrijwel alle partijen besteden aandacht in hun programma’s aan natuur (EHS/Natura 2000), energie/duurzaamheid en landbouw . Dit zijn dus belangrijke thema’s voor de provinciale politiek.

De Milieufederatie Limburg heeft alle partijprogramma’s onderzocht en de belangrijkste en opvallendste beleidsplannen in een handig overzicht geplaatst, zodat jij als kiezer in één oogopslag kunt zien welke partij op 2 maart aanstaande jouw stem verdient.

Provinciale Statenverkiezingen

Aan het hoofd van de provincie staat de Commissaris van de Koningin, in Limburg is dat de Gouverneur. De Commissaris van de Koningin vormt samen met de gedeputeerden, de Gedeputeerde Staten. Dit is de regering van de provincie. De Gedeputeerde Staten worden gevormd uit een coalitie van partijen in de Provinciale Staten. Daarnaast controleren de Provinciale Staten het beleid van de Gedeputeerde Staten.

De leden van de Provinciale Staten worden gekozen door het volk. De opkomstpercentages van de afgelopen jaren waren laag:

 • 1966 – 94,6 % (opkomstplicht)
 • 1970 – 68,9 %
 • 1974 – 75,1 %
 • 1978 – 79,6 %
 • 1982 – 68,4 %
 • 1987 – 66,3 %
 • 1991 – 52,3 %
 • 1995 – 50,2 %
 • 1999 – 45,6 %
 • 2003 – 47,6 %
 • 2007 – 46,3 %

Eerste Kamer

Vanaf 1999 is het opkomstpercentage niet meer boven de 50% geweest. Dit is opmerkelijk, omdat deze verkiezingen van belang zijn voor het landsbestuur. Artikel 55 van de Grondwet stelt dat de Eerste Kamer wordt gekozen door de Provinciale Staten binnen drie maanden na de beëdiging van de Provinciale Staten. In de praktijk van 2011 betekent dit dat de Eerste Kamer wordt gekozen op 23 mei 2011. Dit betekent dat op 23 mei duidelijk wordt of de huidige regering, de coalitie van VVD, CDA met gedoogpartner PVV, een meerderheid heeft in beide kamers van de Staten Generaal. Deze verkiezing voor het bestuur van de lokale politiek zal dus maatgevend worden voor de politiek op landelijk niveau.

Standpunten Provinciale Verkiezingen 2011

Milieufederatie screent partijprogramma’s Provinciale Statenverkiezing