Milieufederatie steunt Brabantse actie in Den Haag

1 juni 2005

Milieufederatie steunt Brabantse actie in Den Haag

Oproep aan politiek om versoepeling mestwet terug te draaien

Aanstaande donderdagmiddag wordt een wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld omtrent een versoepeling van de mestrechtenregeling.

Het voorstel houdt in dat de harde provinciale grenzen in handel van mestrechten worden doorbroken. Voor de provincies met de concentratiegebieden voor varkenshouderij (m.n. Oost-Brabant en Midden-Brabant, Noord-Limburg en delen van Gelderland) kan dit betekenen dat varkenshouders aldaar mestrechten opkopen van stoppende boeren elders uit het land. In Brabant is daardoor een groei van meer dan 2 miljoen varkens mogelijk. Daarnaast stelt men versoepeling van de stankregelgeveing en van de Wet ammoniak en veehouderij voor (bescherming natuur tegen verzuring).

Dit staat haaks op de reconstructieplannen, waaraan de afgelopen 4 jaar hard is gewerkt.

De Brabantse Milieufederatie gaat daarom op donderdag 2 juni actievoeren in Den Haag. Deze actie wordt ondersteund door de Milieufederaties uit zuid en oost Nederland, Stichting Natuur en Milieu, de Landschappen en Natuurmonumenten.

Tags: