MIlieufederatie steunt de kilometerheffing

26 januari 2010

MIlieufederatie steunt de kilometerheffing

Momenteel is er veel te doen om de kilometerheffing. De MIlieufederatie Limburg is voorstander van invoering van de kilometerprijs, want deze zorgt voor minder autokilometers en dus minder files. Dat is goed voor de bereikbaarheid in Nederland, de leefomgeving van mensen en voor het klimaat. Bovendien gaan autorijders die weinig kilometers maken (<20.000 km) minder betalen.

De verkeerssituatie in Nederland wordt steeds complexer. De wegen worden voller en de files nemen toe. Dit heeft grote gevolgen voor ons milieu en onze economie. De kilometerprijs leidt tot slimmer gebruik van de weg doordat mensen gaan nadenken over hun rijgedrag. De verwachting is dat veel reizigers na invoering van de kilometerprijs sneller het openbaar vervoer of de fiets pakken in plaats van de auto, waarmee de doorstroming wordt bevorderd en het aantal files vermindert.

De kilometerprijs is tevens een belangrijke maatregel voor minder CO2-uitstoot door auto’s. Minder auto’s op de weg heeft immers een positief effect op de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast. Bovendien is betalen voor gebruik eerlijker dan betalen voor het bezit van een auto. De automobilist heeft hierdoor straks zelf meer invloed op wat hij moet betalen. Natuurlijk is de kilometerprijs in de huidige vorm nog niet klaar en moeten er nog verbeteringen worden aangebracht. Daar kan nog aan worden gewerkt. Overigens is het invoeren van de kilometerheffing niet goedkoop. Het kabinet betaalt tussen de twee en vier miljard euro voor de invoering en jaarlijks vierhonderd miljoen euro om de heffing te innen.