Milieufederatie tegen reclamemasten A73 Roermond

6 november 2006

Milieufederatie tegen reclamemasten A73 Roermond

Reclamemasten schadelijk voor beschermde diersoorten

De Milieufederatie Limburg, de Milieugroep Roermond, IVN Roermond, Stichting Ruimte en de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen hebben negatief gereageerd op de plannen om drie reclamemasten (35 m) te plaatsen in de Gemeente Roermond. Volgens de organisaties is het nachtelijk licht schadelijk voor de natuur en vormen de reclamemasten een storend element in het landschap.

De drie reclamemasten zijn gepland bij de aansluiting van de Rijksweg 73-Zuid en de N280 Oost, de aansluiting van de N293-Noord en de N293-Zuid en bij de verbindingsweg van de N271 en de Rijksweg 73-Zuid.

Op al deze locaties komen beschermde dieren, zoals vleermuizen en dassen, voor. De groene organisaties zijn van mening dat onvoldoende is aangetoond dat de verlichting van de geplande reclamemasten geen invloed heeft op deze diersoorten. Uit een rapport van de Gezondheidsraad blijkt namelijk dat nachtelijk kunstlicht wel degelijk negatieve gevolgen heeft voor nachtdieren.

Daarnaast zijn zij van mening dat de verlichte masten een storend element vormen in het landschap, met name in de nachtelijke uren wanneer de verlichting brandt. De pogingen om de Rijksweg 73 in het landschap in te passen (bijvoorbeeld door het plaatsen van bomenrijen) wordt door de reclamemasten volledig teniet gedaan.

De groene organisaties vragen de Gemeente Roermond om geen vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplannen en de plaatsing van de masten niet mogelijk te maken.

Milieufederatie tegen reclamemasten A73 Roermond

Tags: