Milieufederatie verheugd over toekenning CBF-Keur

16 december 2004

Milieufederatie verheugd over toekenning CBF-Keur

Centraal Bureau Fondsenwerving geeft Milieufederatie Limburg CBF-Keurmerk voor goede doelen

Donderdag 16 december hebben de 12 provinciale Milieufederaties het tweehonderste CBF-Keurnmerk gekregen. Het Keurmerk werd door CBF-bestuursvoorzitter Henk Koning uitgereikt aan dagelijks bestuurder Lucie Gelderblom van de 12 provinciale Milieufederaties.

Het bijzondere is dat de 12 provinciale Milieufederaties geen fondsenwervende instelling zijn, maar een organisatie die geld krijgt van een van de kansspelorganisaties (Nationale Postcode Loterij). Het Kabinet wil dat alle organisaties die kansspelgeld ontvangen een keurmerk hebben. In 2004 is een record van 42 keurmerken door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) verstrekt.

Het verkrijgen van het CBF-Keur is geen formaliteit. Het CBF heeft strenge richtlijnen waaraan een fondsenwervende instantie moet voldoen. Dit geldt voor de jaarrekening en begroting van de stichting, maar ook voor de statuten, procedures binnen het stafbureau, het jaarwerkplan, het meerjarenbeleidsplan, samenstelling van het bestuur etc.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en besteding door middel van het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek.

Tags: