Milieufederatie vraagt gemeente Venlo en Provincie handhavend op te treden

18 februari 2009

Milieufederatie vraagt gemeente Venlo en Provincie handhavend op te treden

In de directe nabijheid van en op het terrein van Camping de Eekhoorn in Belfeld heeft een rigoureuze ingreep in de Steilrand en de EHS plaatsgevonden. Na telefonisch verzoek van de Milieufederatie Limburg om handhaving in december jongstleden bij de Groene Brigade en in januari bij de gemeente Venlo, AID en het Ministerie van LNV, heeft de Milieufederatie eind januari via de Groene Brigade vernomen dat de zaak in behandeling is.

Na inventarisatie ter plekke op 31 januari 2009 heeft de Milieufederatie de gemeente Venlo en de Provincie een aantal aanbevelingen meegeven voor de beoordeling van de noodzakelijke herstelwerkzaamheden en de uitvoering van de herplantplicht. De Milieufederatie gaat er van uit dat zowel voor de gemeente als de provincie de waarde van de EHS, de waterloop en de geomorfologische waarde van de Steilrand niet ter discussie staan.

De aanbevelingen komen in het kort neer op:

  • De egalisatie van de Steilrand ongedaan maken en de Steilrand in zijn oorspronkelijke geaccidenteerdheid herstellen.
  • De gekapte bomen in de EHS herplanten in hetzelfde gedeelte van de EHS. Ter compensatie herplant op eigen terrein grenzend aan het zuidwestelijk gedeelte van de Steilrand. Dit tevens ter versteviging van de overgebleven bomen. Door de rigoureuze dunning is er bij veel voorheen bosbomen nu sprake van solitaire bomen.
  • De verwijderde stuw in de ecologisch waardevolle waterloop en plassen/vennen gebied ten noorden van de Eekhoorn met spoed herstellen.

Klik hier voor de locatie van het natuurgebied in Google Maps

Milieufederatie vraagt gemeente Venlo en Provincie handhavend op te treden