Milieufederatie wil geen deelstudies IJzeren Rijn meer

14 december 2007

Milieufederatie wil geen deelstudies IJzeren Rijn meer

Bestudeer hele gebied Antwerpen-Duisburg.

De Milieufederatie Limburg heeft aan de verantwoordelijke ministers van België, Nederland en Duitsland gevraagd te stoppen met deelonderzoeken naar de IJzeren Rijn en een studie te maken van het gehele gebied tussen Antwerpen en Duisburg. Dat deed ze samen met lokale natuur- en milieugroepen en burgerinitiatieven. De Landsdag in Nordrhein Westfalen heeft een besluit van gelijke strekking genomen.

Aanleiding was de lobby vanuit Duitsland voor een IJzeren Rijn langs de N280/A52. De Meinweg wordt in deze variant weliswaar ontzien, maar langs dat tracé zijn nog veel knelpunten te verwachten, zoals blijkt uit de Quick Scan opgesteld door de Provincie Limburg. Het tracé langs de N280/A52 is op economisch en ecologisch gebied nauwelijks een verbetering ten opzichte van het tracé door de Meinweg.

Milieufederatie wil geen deelstudies IJzeren Rijn meer

Tags: