Milieufederatie wil onderzoek dode Oehoes

30 november 2005

Milieufederatie wil onderzoek dode Oehoes

Alarmerende concentraties gif in dode Oehoe’s vereisen verder onderzoek

Uit recent gepubliceerd onderzoek van het Wageningse onderzoeksbureau Alterra blijkt dat twee dode Oehoes uit Zuid-Limburg alarmerend hoge concentraties PCB’s in het lichaam hadden. Waar de vervuiling vandaan komt, is onduidelijk. Daarom verzoekt de Milieufederatie gedeputeerde Driessen, de regiodirecteur van LNV Zuid en de regionaal inspecteur van de VROM-Inspectie Zuid, nader onderzoek te bewerkstelligen.

De twee Oehoes zijn afkomstig uit de ENCI-groeve (dood gevonden) en Cadier en Keer (gestorven in vogelopvangcentrum). De twee in 2003 gestorven Oehoe’s zijn destijds onderzocht door Alterra met als doel de doodsoorzaak vast te stellen. Nu heeft Alterra naar buiten gebracht dat beide Oehoes extreem hoge concentraties PCB in hun lichaam hadden. De Oehoe is een toppredator en staat dus aan het einde van de voedselketen. Dat ze daarom een hogere PCB-concentratie hebben dan andere dieren is te verklaren, maar de concentraties die bij deze dieren zijn aangetroffen zijn abnormaal en onverklaarbaar.

PCB’s, polychloorbifenylen, zijn giftige stoffen die zeer moeilijk afbreekbaar zijn. Daardoor vormen ze een gevaar voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Juist omdat ze zo moeilijk afbreekbaar zijn, hopen ze zich op in het vetweefsel van dieren. Schadelijke effecten treden daardoor vaak op bij roofdieren aan het einde van de voedselketen, zoals bij de Oehoe. De mens wordt blootgesteld aan PCB’s door het vet in zijn voeding. In Nederland geldt een verbod op de productie en gebruik van PCB’s. In de bodem ligt echter nog een erfenis: PCB’s zijn ruim 50 jaar toegepast in industrie en techniek.

Gezien de schadelijkheid van PCB’s voor mens en dier en de hoge concentraties die aangetroffen zijn in de twee Oehoe’s is verder onderzoek noodzakelijk. Ergens in de voedselketen van de in Zuid-Limburg fouragerende Oehoes komen immers hoge concentraties PCB’s voor.

Wie precies verantwoordelijk is voor de finaniering van dit onderzoek is voor de Milieufederatie niet duidelijk. Daarom heeft zij het verzoek voor verder onderzoek naar de provincie Limburg, VROM-Inspectie en LVN-Zuid verstuurd.

Tags: