Milieufederatie wint beroep Weerterbos

16 oktober 2006

Milieufederatie wint beroep Weerterbos

Gemeente had onderzoek moeten doen naar de verzuringsgevoeligheid

Op woensdag 11 oktober werd duidelijk de Milieufederatie het beroep tegen een uitbreiding van een rundvee- en pluimveehouderij vlakbij het Weerterbos heeft gewonnen. De gemeente heeft naar het oordeel van de Raad van State onvoldoende onderzocht of de vergunde toename van de ammoniakemissie en -depositie significante gevolgen heeft voor belangrijke natuur in het “Weerterbos.
De gemeente heeft geen objectieve gegevens getoond waaruit blijkt dat er geen gevolgen zijn voor het natuurgebied. Zo had zij bijvoorbeeld de achtergronddepositie bij het “Weerterbos” moeten bekijken.

Werkgroep Behoud de Peel en de Milieufederatie zijn van mening dat het “Weerterbos” wel degelijk voor verzuring gevoelig is. Dit heeft zij ook bij de Raad van State naar voren gebracht. Beide organisaties gaan ervan uit dat de gemeente, wanneer zij in de toekomst wel goed toetst, tot dezelfde conclusie komt. De Milieufederatie, het Limburgs Landschap en Werkgroep Behoud de Peel laten de gemeente graag in het gebied zien waarop zij deze stelling baseren.

Milieufederatie wint beroep Weerterbos

Tags: