Milieufederatie zegt ja tegen alternatieve Buitenring Parkstad

24 september 2010

Milieufederatie zegt ja tegen alternatieve Buitenring Parkstad

De Milieufederatie heeft de leden van de Provinciale Statencommissie Fysiek Domein een alternatief aangeboden voor de Buitenring Parkstad. De variant ‘Bereikbaar en Groen’ zorgt volgens de Milieufederatie voor verbetering van de bereikbaarheid én leefbaarheid in de Parkstadregio. Natuurgebieden worden in de alternatieve variant ontzien.

‘Bereikbaar en groen’ is gebaseerd op de resultaten van een DHV-studie in opdracht van de Provincie Limburg. Het gaat in totaal om 26 verkeersmaatregelen die goed inpasbaar zijn in de stedelijke schaal van het gebied. Belangrijke natuurgebieden zoals de Brunssummerheide, de Merkelbekerbeek en het Rode Beekdal worden niet doorsneden. De variant van de Milieufederatie zorgt er voor dat de Parkstadbezoekers niet meer het gevoel hebben door een doolhof te dwalen, ook is er rekening gehouden met de verwachte krimp van de bevolking in de regio.

Uit een eerste grove schatting blijkt dat de ‘Bereikbaar en groen’-variant circa 60 miljoen euro kost. Als daarbij de aanvullende maatregelen die wellicht nodig zijn om alsnog aanpassingen aan de N281 te realiseren worden toegevoegd, loopt dit bedrag op tot circa 100 miljoen euro. Een fors bedrag maar slechts een derde van de kosten van de Buitenring zoals die nu is gepland. De Buitenring is immers geraamd op 300 miljoen euro.

Milieufederatie zegt ja tegen alternatieve Buitenring Parkstad