Milieufederatie ziet bouwplannen in natuurgebied Grathem niet zitten

21 januari 2009

Milieufederatie ziet bouwplannen in natuurgebied Grathem niet zitten

De Milieufederatie Limburg betreurt het dat de gemeente Leudal in Grathem een nieuwe woonwijk wil aanleggen. In het volgens de Milieufederatie ‘cultuurhistorisch en landschappelijk zeer waardevolle’ gebied wil het gemeentebestuur een woonwijk van 43 woningen realiseren. De Milieufederatie heeft mede namens Limburgs Landschap en Natuurmonumenten een zienswijze bij de gemeente ingediend.

De gemeente geeft zelf toe dat het om een fraai landschappelijk gebied gaat, maar zegt geen andere locatie voor woningbouw voorhanden te hebben terwijl de vraag naar woningen groter is dan het aanbod. Andere opties voor woningbouw zouden te duur zijn. Het natuurgebied maakt deel uit van een oud bouwland, waarschijnlijk een oorspronkelijke es, omringd door de vroegere meander van de Uffelse Beek, waarlangs de landgoederen Oud-Buggenum en Ten Hove zijn gelegen. De ontsluiting en het grondgebruik is in dit gebied in de laatste tweehonderd jaar niet aangetast.

Beleidsmedewerker Toine Wuts van de Milieufederatie vindt het onbegrijpelijk dat dit waardevolle landschap wordt opgeofferd voor woningbouw. ,,Wij doen niet aan de uitreiking van een koude douche of iets dergelijks, zoals je in sommige tv-programma’s wel eens ziet, maar dat zou hier op zijn plaats zijn. Een prachtig gebied met een meanderende Uffelse beek, gelegen tussen twee kastelen, dat moet je bewaren voor het nageslacht zoals onze voorvaders al (meer dan twee) eeuwen hebben gedaan.”

Klik op de foto voor de locatie van het natuurgebied in Google Maps

Uffelse Beek,  Grathem