Milieufederaties ijveren voor betaalbare rechtshulp

5 december 2006

Milieufederaties ijveren voor betaalbare rechtshulp

In Limburg en Noord-Brabant geen betaalbare milieurechtshulp meer

De Provinciale Milieufederaties doen een klemmend beroep op de Minister van Justitie om de milieurechtshulp betaalbaar te houden. Organisaties die opkomen voor natuur, landschap of milieu, kunnen momenteel in de meeste provincies nog een beroep doen op gefinancierde bijstand wanneer zij hun zaak voor de rechter wensen te brengen en niet bij machte zijn de procedurekosten zelf te betalen. Het huidige stelsel van rechtsbijstand wordt echter door Justitie tegen het licht gehouden. De milieufederaties vrezen dat de overheid wil beknibbelen op de huidige regeling ten nadele van de lokale en regionale organisaties die knokken voor de belangen van natuur, landschap en milieu.
In de provincies Limburg en Noord-Brabant is de situatie erg nijpend, omdat Rechtshulp Advocaten Zuid (vroegere Bureau van Rechtshulp) geen milieujurist meer in dienst hebben.

De samenwerkende milieufederaties, waarbij meer dan 1.000 lokale en regionale natuur- en milieuorganisaties zijn aangesloten, vragen daarom aan de Minister van Justitie om organisaties met een beperkte draagkracht financieel in staat te stellen hun maatschappelijk nuttige werk te blijven doen en de kwaliteit van de besluitvorming ook juridisch te blijven toetsen. Dat geldt zowel voor de soms zeer kleine, maar deskundige lokale vrijwilligersorganisaties, alsook voor de provinciale milieufederaties zelf. Ook zij hebben maar beperkte middelen en zouden zeer gedupeerd worden door hoge financiële drempels.

Milieufederaties ijveren voor betaalbare rechtshulp

Tags: