Milieuorganisaties: Noodzakelijk dat Dijksma mestquotum invoert

6 juli 2015

Milieuorganisaties: Noodzakelijk dat Dijksma mestquotum invoert

Het is noodzakelijk dat staatssecretaris Dijksma de mestproductie begrenst in Nederland. Dat is de reactie van de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu op het besluit van Dijksma. De milieuorgansiaties zijn van mening dat een mestquotum zorgt voor minder koeien in Nederland. Dat is beter voor natuur en milieu. ,,Nu moet het wetsvoorstel eerst verder worden uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de mestproductie voldoende wordt begrenst,” aldus Sijas Akkerman, hoofd Voedsel bij Natuur & Milieu.

Twee maanden na de afschaffing van het melkquotum produceert Nederland meer mest dan ooit. ,,Het aantal koeien is het afgelopen jaar met 150.000 toegenomen. Dit betekent een groei van 12 procent. Daarmee produceren Nederlandse boeren meer mest dan ze kunnen uitrijden. Absoluut noodzakelijk dat staatssecretaris Dijksma het aantal koeien in Nederland maximeert door het invoeren van mestrechten,” aldus Sijas Akkerman.,,De wetgeving kent momenteel nog te veel open eindjes om er zeker van te zijn dat de mestproductie binnen de perken blijft en watervervuiling, het ophokken van koeien en boterbergen of melkplassen worden voorkomen. We zijn er dus nog niet,” aldus Akkerman.

Belangrijk is dat melkveehouders met een familiebedrijf, koeien in de wei en voldoende grond (om mest uit te rijden) niet opdraaien voor problemen die boeren met megastallen veroorzaken. Daarom is het goed dat de overheid juist boeren met megastallen die hun mest niet kwijt kunnen aanpakt. En niet koeien afpakt van grondgebonden melkveehouders die duurzaam zijn voor natuur en maatschappij.

,,De kringloopwijzer draagt op dit moment onvoldoende bij aan een oplossing voor het fosfaatprobleem. Vooral extensieve boeren mogen er niet door worden benadeeld”, aldus Nol Verdaasdonk van de Brabantse Milieufederatie. ,,Daarnaast is het belangrijk dat de melkveemestrechten niet verhandelbaar zijn en boeren en andere investeerders er niet mee kunnen speculeren. Een onafhankelijke autoriteit ‘milieugebruiksruimte melkveehouderij’ zou de mestrechten moeten beheren en uitgeven. Net zoals dat nu ook met stikstof gebeurt.”

Milieuorganisaties: Noodzakelijk dat Dijksma mestquotum invoert