Milieuorganisaties: verbied alle bestrijdingsmiddelen met neonics

30 juni 2015

Milieuorganisaties: verbied alle bestrijdingsmiddelen met neonics

Verbied alle bestrijdingsmiddelen die onder de groep neonicotinoĂ¯den vallen. Dit verzoek doen Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland en Greenpeace vandaag aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Deze bestrijdingsmiddelen zijn extreem schadelijk voor bijen en andere insecten en, zoals uit recent onderzoek is gebleken, ook voor verschillende vogelsoorten. De Natuur en Milieufederatie Limburg is ook voor een verbod.

De milieuorganisaties pleiten voor een verbod op neonics omdat deze in grote hoeveelheden van ons oppervlaktewater (sloten en kanalen) zitten. Liefst 85% van het oppervlaktewater in glastuingebieden voldoet niet aan de eisen voor de bescherming van het waterleven. Met een halve theelepel imidacloprid vervuil je een sloot van een meter breed over een lengte van 200 kilometer. Onder sommige omstandigheden kan deze stof maanden tot wel jaren aanwezig zijn. De vogelstand in glastuingebieden is ook lager dan in andere gebieden, zo blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Mogelijke verklaringen zijn een gebrek aan insecten zelf door vervuild oppervlaktewater, het eten van vergiftigde insecten of een combinatie van beide.

De staatssecretarissen Dijksma en Mansveld willen de glastuinbouw twee jaar uitstel willen geven voor de verplichting om hun afvalwater te zuiveren. Dit baart de milieu- en natuurorganisaties veel zorgen en is een extra reden om voor een verbod te pleiten. De zuiveringsplicht geldt eigenlijk vanaf 1 januari 2016, maar wordt nu uitgesteld tot 1 januari 2018, tenzij de Tweede Kamer ingrijpt. Weer twee jaar extra om het oppervlaktewater te vervuilen met voortgaande teruggang van insecten en vogels is onacceptabel voor de milieu- en natuurorganisaties. Het besluit tot uitstel is opmerkelijk, omdat beide bewindspersonen regelmatig met de mond belijden het zo goed voor te hebben met de bijen en de natuur. Tijdens het AO landbouw van woensdag 1 juli komt dit punt aan de orde.

Milieuorganisaties: verbied alle bestrijdingsmiddelen met neonics