Mogelijk veel meer varkens en kippen in Limburg

12 september 2007

Mogelijk veel meer varkens en kippen in Limburg

Brief minister Verburg is zeer teleurstellend.

De Milieufederatie Limburg is teleurgesteld in het voornemen van Minister Verburg om de compartimentering van de veehouderij af te schaffen. Hierdoor kan de veehouderij rond de Groote Peel, de overige Peelgebieden, het Weerterbos en andere belangrijke natuurgebieden in Limburg fors toenemen. Regionaal kan dit leiden tot een verhoging van de ammoniakuitstoot, wat strijdig is met o.a. de Natuurbeschermingswet.

Het houden van vee is in Nederland gebonden aan dierrechten; hoe meer dierrechten men heeft, hoe meer vee men kan houden. De hoeveelheid dierrechten is verdeeld in drie grote delen: Oost-Nederland, Zuid-Nederland (waaronder Limburg) en Overig. Dierrechten uit het ene compartiment mogen nu nog niet worden benut in de twee andere.

Door de afschaffing van de compartimentering is de kans groot dat Limburgse veehouders de goedkope dierrechten uit andere delen van het land gaan opkopen, om in Limburg te kunnen uitbreiden. Waarschijnlijk zal met name rond de Peel de concentratie van dieren verder toenemen. De achtergronddepositie van ammoniak op de Natura 2000-gebieden De Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel zal nog sterker toenemen. Dit is strijdig met de doelstellingen van de Natuurbeschermingswet en van de Reconstructie.

De Limburgse Milieufederatie heeft samen met andere groene organisaties gepleit voor uitstel van het opheffen van de compartimentering. Maar afgelopen woensdag heeft minister Verburg per brief aan de Tweede Kamer laten weten niets te voelen voor het uitstel. De Tweede Kamer moet zich hierover nog uitspreken.

De Milieufederatie roept gemeenten op om de gaten te dichten wanneer de Tweede Kamer onverhoopt akkoord gaat met het voornemen van de Minister. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld de oprichting van nieuwe veehouderijen koppelen aan het saneren van veehouderijen in gebieden waar deze ongewenst zijn.

 

Mogelijk veel meer varkens en kippen in Limburg

Tags: