N280-Baexem: De afweging tussen alternatief 3c en 5e

20 december 2013

N280-Baexem: De afweging tussen alternatief 3c en 5e

De Milieufederatie Limburg heeft reeds enige tijd geleden samen met de andere stakeholders in het project ‘N280-west’ haar voorkeur uitgesproken voor variant 3, destijds nog ‘3A’. Nu dient er in een later stadium een keuze gemaakt te worden tussen alternatief 3C (een doorontwikkeling van 3A) en alternatief 5.

Alternatief 3 is een alternatief dat breed gedragen wordt door de verschillende belangenorganisaties op het gebied van natuur, landbouw, volksvertegenwoordiging en enkele andere groepen. Gezamenlijk kwamen deze stakeholders tot de conclusie dat dit de beste oplossing was voor het wegvak Baexem. Dit omdat deze variant maximaal gebundeld is met de bestaande infrastructuur en daardoor een minimaal ruimtebeslag heeft.

De partijen die een voorkeur hebben voor alternatief 5 geven aan voornamelijk te kiezen op basis van leefbaarheid. Zij vrezen voor een uitbreiding naar een dubbelbaans autoweg die dan vlakbij de kern zou liggen en zodoende veel overlast zou veroorzaken. Er is echter geen enkele aanwijzing dat dit in de toekomst nodig zou zijn. Er is zelfs een piek waarna de intensiteit af zal nemen en zelfs gedurende deze piek is er nog marge voor wat betreft de capaciteit van de weg. Verder blijkt uit de onderzoeken dat door de aanleg van alternatief 3c iedereen er, wat betreft geluidbelasting, op vooruit gaat.

In de bijgevoegde notitie wordt de afweging van de partijen onderbouwd.

N280-Baexem: De afweging tussen alternatief 3c en 5e

N280-Baexem: De afweging tussen alternatief 3c en 5e

N280-Baexem: De afweging tussen alternatief 3c en 5e

N280-Baexem: De afweging tussen alternatief 3c en 5e