Nacht van de Nacht start meldpunt lichthinder

24 oktober 2020

Nacht van de Nacht start meldpunt lichthinder

Meldpunt Lichtinder | Gamma Heerlen
Foto: GAMMA Heerlen

De Natuur en Milieufederaties lanceren in het kader van de NachtvandeNacht-campagne een meldpunt om lichthinder te melden. Op www.maghetlichtuit.nl kan iedereen foto’s plaatsen van overbodige verlichting, bouwlampen die hinder veroorzaken of bedrijven die de hele nacht licht laten branden en waar je als omwonende last van hebt.

Uit onderzoek van RIVM blijkt dat vijf procent van de Nederlanders ernstige lichthinder ondervindt en drie procent slaapverstoring. Dat zijn meer dan een miljoen mensen. Woon je naast een sportpark dat ’s nachts de lichten laat branden? Kun jij niet in slaap komen door een straatlantaarn die precies jouw slaapkamer binnen schijnt? Of word je gek van die knipperende reclameverlichting die de hele nacht onnodig aan blijft? Meld het op www.maghetlichtuit.nl. Medewerkers van de Nacht van de Nacht nemen dan contact op met de gemeente of met het bedrijf met het verzoek er iets aan te doen.

Nederland een van meest verlichte landen ter wereld

Ambassadeur André Kuipers zag vanuit de ruimte Europa het meest oplichten. En binnen Europa lichten België en Nederland het meest op. Deze lichtvervuiling heeft negatieve effecten op de gezondheid van mens en dier. Uit het advies van de Gezondheidsraad blijkt dat (langdurig) nachtwerk kan leiden tot een verhoogd risico op slaapproblemen, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. En door de overmatige verlichting staan nachtvlindersoorten onder druk en raken jaarlijks miljoenen trekvogels gedesoriënteerd.

Veel onnodige bedrijfsverlichting

Afgelopen maand maakten vrijwilligers van de NachtvandeNacht-campagne 1.327 foto’s van bedrijven in de nacht. Maar liefst 72% van de bedrijven had onnodige verlichting branden. Bedrijven verspillen hiermee jaarlijks zo’n 536 miljoen kWu (stroomverbruik van 150.000 huishoudens). Omdat ledverlichting zuiniger en goedkoper is in gebruik laten steeds meer bedrijven verlichting en reclameverlichting de hele nacht branden. Naar aanleiding van dit onderzoek ontving de Nacht van de Nacht vele mails van burgers die last hebben van lichthinder. Dit was een van de redenen om het meldpunt voor lichthinder te lanceren.

Nacht van de Nacht

De Nacht van de Nacht is een campagne van de Natuur- en Milieufederaties met als doel Nederland donkerder en duurzamer te maken. Tijdens de Nacht van de Nacht worden er normaal honderden evenementen georganiseerd in het donker en doven bedrijven, gemeenten en consumenten op honderden plekken lichten van gebouwen en reclameverlichting. Dit jaar werd de Nacht van de Nacht voor de 16e keer georganiseerd op zaterdag 24 oktober, met een avondvullend programma via Facebook en Youtube.