Nader onderzoek nodig naar gevolgen golfbaan Rolduc

19 september 2016

Nader onderzoek nodig naar gevolgen golfbaan Rolduc

De gemeente Kerkrade maakt in het voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied de aanleg van een golfbaan mogelijk in het gebied rondom het kloostercomplex Rolduc. Dit gebied is uit oogpunt van natuur, landschap en cultuurhistorie bijzonder waardevol.

Volgens de gemeente zal een golfbaan ter plekke de bijzondere waarden niet aantasten. De Natuur en Milieufederatie Limburg vindt deze conclusie voorbarig. Er is niet onderzocht welke gevolgen aanleg, gebruik en beheer van de golfbaan zal hebben voor natuur, landschap en cultuurhistorie ter plekke. Zij vraagt de gemeente Kerkrade in een schriftelijke reactie om dit alsnog te doen.

Nader onderzoek nodig naar gevolgen golfbaan Rolduc
Foto: Rolduc/Gemeente Kerkrade