Nationaal Bestuursakkoord Water

20 augustus 2003

Nationaal Bestuursakkoord Water

Grotere betrokkenheid natuur- en milieuorganisaties bij Waterakkoord gewenst

Op 4 september staat in de Tweede Kamer een algemeen overleg over het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) gepland. Stichting Natuur en Milieu wil- mede namens de 12 Milieufederaties – aandacht voor een grotere betrokkenheid van natuur- en milieuorganisaties bij de uitvoering van het NWB en daarnaast de noodzaak van een integrale aanpak benadrukken, met name voor de verdrogingsbestrijding en de verbetering van de waterkwaliteit.

Dit laatste is recentelijk eveneens kenbaar gemaakt door Natuur en Milieu aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Tags: