Nationale manifestatie 9 maart 2017

27 januari 2017

Nationale manifestatie 9 maart 2017

In het kader van de landelijke verkiezingen op 15 maart a.s. organiseert het Nationaal burgernetwerk “een betere gezondheid door minder vee”¹ op donderdag 9 maart om 19.00 uur een debat met Tweede Kamerleden. De bijeenkomst vindt plaats in het zalencomplex “van Bussel” in Deurne.

Thema van het debat is de relatie tussen intensieve veehouderij en volksgezondheid. Het “Netwerk Bezorgde Artsen” zal aan de hand van openbare rapporten nader ingaan op deze relatie. De aanwezige politici krijgen daarna de gelegenheid om het standpunt van hun partij over dit onderwerp nader toe te lichten.

Het Nationaal burgernetwerk heeft zowel landelijke als regionale media uitgenodigd om het debat bij te wonen en er verslag van te doen. Om de avond succesvol te laten zijn is de aanwezigheid van zoveel mogelijk burgers, die zich zorgen maken over hun gezondheid en welzijn in een industriële veehouderij-omgeving, belangrijk. Gestreefd wordt naar ongeveer 500 aanwezigen. U kunt deze avond nu reeds in uw agenda noteren. Binnenkort volgt aanvullende informatie.

¹Het Nationaal burgernetwerk “een betere gezondheid door minder vee” bestaat uit:

  • Brabants Burgerplatform Minder Beesten
  • Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
  • Kerngroep Limburg Gezonder

Nationale manifestatie 9 maart 2017