Natuur behaalt belangrijke overwinning

10 november 2005

Natuur behaalt belangrijke overwinning

Ook binnen 250 meter zone moet aan IPPC getoetst worden

De Raad van State heeft besloten dat een pluimvee- en schapenhouderij in Venray geen vergunning krijgt om het bedrijf te veranderen. Stichting Werkgroep Behoud de Peel en de Milieufederatie Limburg hadden beroep ingesteld tegen de vergunningverlening. Door de voorgenomen verandering van het bedrijf, zou volgens de groene organisaties de vervuiling van de omringende natuur aanzienlijk toenemen. Het bedrijf ligt binnen 250 meter van een bosgebied.

De Raad van State oordeelde dat ook binnen 250 meter van een belangrijk natuurgebied aan de zogenaamde IPPC-richtlijn moet worden getoetst. Deze richtlijn zorgt dat door toepassing van de beste technieken de vervuiling door intensieve veehouderijen zoveel mogelijk beperkt wordt. Tot nu toe werd binnen de 250 meter alleen getoetst aan de Wet Ammoniak en Veehouderij, omdat er vanuit gegaan werd dat ook deze ervoor zorgt dat de vervuiling zoveel mogelijk beperkt wordt. De Raad van State oordeelt nu dat uitstoot van ammoniak in deze zone voor meer vervuiling van het kwetsbare gebied zorgt dan eenzelfde uitstoot buiten deze zone. En daarom moet getoetst worden aan de IPPC. Bij het bedrijf in Venray zou de toename van de ammoniakemissie zo groot zijn dat die niet toegestaan mag worden.

Bekijk:

Uitspraak Raad van State

Tags: