Natuur en milieu maak je zelf!

20 december 2007

Natuur en milieu maak je zelf!

Doe mee aan De Groene Peiler.

Denk jij verder dan je eigen voordeur? En wil je je stem laten horen? Meld je dan aan als panellid bij De Groene Peiler, het online natuur en milieupanel van de Milieufederatie Limburg. Door middel van De Groene Peiler gaan we regelmatig onderzoeken welke kansen en bedreigingen inwoners van Limburg zien op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid in de eigen provincie.

Dankzij jouw mening kan de Limburgse Milieufederatie beslissers beïnvloeden om te kiezen voor duurzame ontwikkeling en een groene provincie.

De Milieufederatie Limburg legt circa vier keer per jaar vragen voor aan de leden van de ‘Groene Peiler’. Die vragen gaan over specifieke plekken of vraagstukken. Dit kan variëren van vragen over klimaatneutrale en duurzame ontwikkeling tot concrete bouwplannen en de inrichting van het landschap. Het beantwoorden van de vragen kost je ongeveer tien minuten. Kijk op ‘De Groene Peiler website’ voor meer informatie.

De Groene Peiler wordt samen met de andere provinciale milieufederaties in Nederland opgezet. Elke provincie krijgt een eigen panel. Om inzicht te krijgen in de landelijke opinie ten aanzien van natuur en milieu, zullen ook landelijke peilingen plaatsvinden. Hiervoor worden aan alle provinciale panels dezelfde vragen gesteld. Dit moet leiden tot ‘Het Groene Peil’ van Nederland, dat de groene mening van het hele land weergeeft. De onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden om de politiek en overheden op lokaal, provinciaal en nationaal niveau te beïnvloeden.De panelonderzoeken vinden plaats in samenwerking met een professioneel bureau (PanelWizard), waardoor de betrouwbaarheid is gewaarborgd. Voor meer informatie over ‘De Groene Peiler’ kun je contact opnemen met Annemiek Huijts via 0475-386410 of a.huijts@milieufederatielimburg.nl.

Natuur en milieu maak je zelf! Natuur en milieu maak je zelf!

Tags: