De NMF’s steunen zienswijze Borssele-2

23 januari 2012

De NMF’s steunen zienswijze Borssele-2

De twaalf Natuur en Milieufederaties ondersteunen de zienswijze van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) tegen de startnota van een tweede kerncentrale in Borssele. De startnota is het begin van de vergunningprocedure voor de bouw van een tweede kerncentrale van 2.500 MegaWatt, dit is vijfmaal zo groot als de huidige kerncentrale.

De startnota verwijst naar de initiatieven van het Zeeuwsche energiebedrijf Delta en het bedrijf Energy Resources Holding BV. Het is echter de vraag of die kerncentrale er echt komt. Delta krijgt namelijk de financiering van een tweede kerncentrale niet rond en wil de bouw van de centrale dan ook een paar jaar uitstellen.

Een van de argumenten in de zienswijze is dat de Natuur en Milieufederaties van mening zijn dat de bouw van een kerncentrale duurzame opwekking van energie vertraagt en tegenwerkt. Daarom kan kernenergie niet worden beschouwd als een acceptabele overbruggingstechniek. Basislastcentrales (zoals kern- en kolencentrales) zetten een rem op de investeringen voor duurzame opwekking. Als de bouw van de geplande drie nieuwe kolencentrales doorgaat, heeft Nederland al een groot overschot aan basislastcentrales. Relatief duurzame gasgestookte warmtekrachtcentrales (ondermeer in de tuinbouw) leggen nu al het loodje.

Overigens heeft ook de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen haar bezwaren tegen Borssele-2 kenbaar gemaakt. De deelstaat vreest dat radioactieve straling die vrij kan komen bij een ongeluk snel het Ruhrgebied zal bereiken.

In de zienswijze wordt ook gevraagd om de studie naar de eindberging van het kernafval te betrekken in het op te stellen milieu-effectrapport. De hoeveelheid te bergen kernafval neemt met een factor 5 toe. Onder Gelderland ligt op 500 meter diepte de zogenaamde Boomse kleilaag. Uit onderzoek is gebleken dat deze laag geschikt is voor eindberging. Diverse Gelderse gemeenten (Arnhem, Duiven, Ermelo, Nijmegen, Nunspeet, Overbetuwe, Voorst en Wageningen) hebben echter al aangegeven geen opslag van kernafval onder hun gemeente te accepteren.

De NMF's steunen zienswijze Borssele-2