Natuur- en Milieuorganisaties blij met Natuurvisie Venlo

15 september 2005

Natuur- en Milieuorganisaties blij met Natuurvisie Venlo

Plannen van gemeente leiden tot een duurzame ontwikkeling van natuur en landschap

De Gemeente Venlo heeft de zogenaamde Natuurvisie regio Venlo opgesteld. Hierin staan de ambities van de gemeente op het gebied van ecologie en groen. De Milieufederatie Limburg, Staatsbosbeheer en Het Limburgs Landschap zijn in hoofdlijnen tevreden over het plan. Het is een waardevolle bijdrage om in Venlo en omgeving te komen tot een duurzame ontwikkeling van natuur en landschap.

In de regio Venlo liggen veel waardevolle natuurgebieden, die worden bedreigd door ruimtelijke ontwikkelingen zoals de aanleg van de Trade Ports, de A74 en glastuinbouwgebieden. Veel van deze ingrepen zullen een grote en onomkeerbare ingreep betekenen in het landschap. De Natuurvisie laat zien dat deze ontwikkelingen en natuur en landschap best samen kunnen gaan. Ze maakt duidelijk hoe ruimtelijke en economische ontwikkelingen kunnen worden ingezet om de doelen voor natuur en landschap te realiseren. Dit moet uiteindelijk resulteren in een robuustere en duurzamere natuur.

Wel vinden de natuur- en milieuorganisaties het belangrijk om de hoofdlijnen van de Natuurvisie op een goede manier juridisch te verankeren, onder andere door het aanpassen van de relevante bestemmingsplannen.

Tags: