Natuur- en milieuorganisaties gematigd positief over advies Remkes

5 oktober 2022

Natuur- en milieuorganisaties gematigd positief over advies Remkes

Johan Remkes presenteerde vanmiddag zijn advies over de stikstofcrisis, dat doet hij na gesprekken met vele verschillende betrokkenen. Natuur- en milieuorganisaties laten gezamenlijk weten dat zij gematigd positief zijn over het advies.

In het rapport Wat wel kan, uit de impasse en een aanzet voor perspectief stelt Remkes dat het noodzakelijk is om op zeer korte termijn minder stikstof te gaan uitstoten. Zijn aanbeveling blijft vooralsnog om vast te houden aan 2030 en de gestelde doelstellingen.

DOWNLOAD RAPPORT

 

Blij met consistentie Remkes, zorgen over vertragingen

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Milieudefensie, LandschappenNL, de Natuur en Milieufederaties (waaronder de Natuur en Milieufederatie Limburg), Vogelbescherming Nederland, SoortenNL en Wereld Natuur Fonds zijn gematigd positief over het advies van Remkes.

De organisaties zijn blij dat Remkes consistent is met zijn eerdere bevindingen over de noodzaak van een onontkoombare aanpak om de natuur te herstellen. Ze zien echter wel zorgpunten in onder meer het tijdspad richting 2030, omdat er door tussentijdse meetmomenten ruimte kan ontstaan om de doelen uit te stellen. Ook de eventuele uitwerking in een landbouwakkoord brengt het risico op vertraging met zich mee.

De crisis voor de natuur is vanwege het stikstofprobleem zo groot, dat verdere impasse en vertraging nog vele malen desastreuzer zijn. Daarom is snelle wettelijke verankering van het reductiedoel cruciaal. Het is terecht dat Remkes alle sectoren oproept een bijdrage te leveren om het probleem samen op te lossen. Als met deze aanpassingen de stikstofcrisis nu echt aangepakt wordt, is er nog hoop op het redden van natuur in Nederland.

Samen natuur herstellen

Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties: “We staan te trappelen om met alle partners in gebiedsprocessen aan de slag te gaan. Laten we samen de schouders er onder zetten om de Nederlandse natuur te herstellen!”

Deze zomer stuurden de natuur- en milieuorganisaties al een gezamenlijke brief naar toenmalig minister Staghouwer met aanbevelingen om perspectief te geven voor een toekomstbestendige landbouw.