Natuur- en milieuorganisaties voorstander windenergie

9 juni 2005

Natuur- en milieuorganisaties voorstander windenergie

Steun voor standpunt Milieufederatie dat windenergie in Limburg mogelijk moet zijn

De Limburgse Milieufederatie vindt dat windenergie, met name in een industriële omgeving, mogelijk moet zijn. Natuur- en milieuorganisaties zitten vaak in een dilemma als het over windenergie gaat. Enerzijds zijn zij voor duurzame energie, anderzijds vrezen ze bijvoorbeeld vogelslachtoffers. Tijdens de bijeenkomst, die de Milieufederatie voor aangesloten organisaties organiseerde op 30 mei, bleek dat de aanwezigen de federatie ondersteunen.

Deze avond voor aangesloten organisaties van de Milieufederatie was erop gericht om een objectief beeld te geven van de voor- en nadelen van windenergie. Aspecten als landschapsvervuiling, onveiligheid, vogelslachtoffers, lawaai en slagschaduw werden toegelicht door Frits Verheij van de KEMA. Ook de winst op het gebied van CO2 reductie kwam aan bod.

De aanwezigen discussieerden met elkaar over windenergie in Limburg, bijvoorbeeld over de sterke versnippering van de windmolens in de provincie. Ook enkele voorbeelden uit de praktijk, zoals de geplande windmolenparken in Kerkrade en Koningsbosch, passeerden de revue.

Tijdens de thema-avond kwam het dilemma waarin de milieubeweging zich bevindt niet tot uitdrukking. Vrijwel alle aanwezige organisaties waren het met de Milieufederatie eens dat windenergie een goed alternatief is voor fossiele brandstoffen en dat de bouw van windmolens op diverse plaatsen in Limburg mogelijk moet zijn.

Tags: