Natuur- en milieuscore partijen Europese verkiezingen

19 mei 2004

Natuur- en milieuscore partijen Europese verkiezingen

Stichting Natuur en Milieu onderzocht programma’s voor verkiezingen Europees Parlement

Utrecht, 17 mei 2004

CDA is hekkensluiter

Natuur- en milieuscore partijen Europese verkiezingen

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement scoort GroenLinks het hoogst op de natuur- en milieuladder en het CDA het laagst. Dat blijkt uit een onderzoek door Stichting Natuur en Milieu. De milieuorganisatie spoort milieubewuste kiezers aan om te gaan stemmen op 10 juni, want 80% van de natuur- en milieuwetgeving komt uit Europa. De programmavergelijking en stemtest, waar Natuur en Milieu haar conclusies mede op baseert, staan op www.europanatuurlijk.nl.

Het scorebord voor natuur en milieu is bepaald door drie aspecten. Allereerst is een vergelijking gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen. Verder is een ‘stemtest’ gedaan waarbij de milieukandidaten van diverse partijen op tien stellingen reageerden. Ten slotte is geke-ken naar de praktijk in het Europees Parlement in de afgelopen periode: hoe stemden parlementariërs over natuur- en milieuonderwerpen en hoeveel werk verzetten zij op dit gebied in het Parlement?

GroenLinks staat bovenaan. Deze partij scoort op alle fronten het hoogst, zowel wat betreft verkiezingsprogramma, stemtest, als stemgedrag en werkzaamheden in het Parlement.

De tweede plaats wordt bezet door de ChristenUnie / SGP, de SP en de PvdA gezamenlijk. Bij de stemmingen scoorde de SP hoger dan de ChristenUnie / SGP, maar deze laatste verzette meer werk. De PvdA stemde en werkte goed, maar heeft een wat beperkter verkiezingsprogramma.

D66 staat op de derde plaats. Deze partij kwam heel goed uit de stemtest en vertoonde ook een goed stemgedrag, maar is beperkter wat betreft het parlementaire werk en verkiezingsprogramma.

De VVD volgt op vier. Het verkiezingsprogramma van deze partij is beter voor natuur en milieu dan dat van het CDA. Wat de stemtest betreft, verschillen beide partijen nauwelijks. Wel heeft de VVD de afgelopen jaren in het Parlement beter gestemd dan het CDA.

Hekkensluiter op de natuur- en milieuladder is het CDA, met een weinig ambitieus verkiezingsprogramma en een iets betere stemtest dan de VVD. De doorslag wordt gegeven door de duidelijke min voor stemgedrag in het Europees Parlement. De LPF zit niet in het Parlement en kan niet als de andere partijen worden beoordeeld. Het verkiezingsprogramma meldt nauwelijks iets over het milieu en bij de stemtest scoort de LPF het laagst.

Noot voor de redactie

Alle gegevens van het onderzoek staan op www.europanatuurlijk.nl.

Gegevens over het stemgedrag van europarlementariërs is te vinden op www.eu-votewatch.org.

Nadere informatie

Marijke Brunt, tel. (030) 233 13 28
Ralph Hallo, tel. (030) 233 13 28

Tags: