Natuur krijgt twee geborgde zetels in waterschapsbestuur!

18 december 2007

Natuur krijgt twee geborgde zetels in waterschapsbestuur!

Milieufederatie bedankt statenleden die zich hebben ingezet voor extra zetel natuur.

Tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten, op vrijdag 14 december, is besloten de nieuwe reglementen voor de waterschappen vast te stellen volgens het gewijzigde voorstel dat voorlag. Dit betekent dat er in totaal 9 zogenaamde ‘geborgde’ zetels worden toegekend, naast de 16 zetels die via verkiezingen ingevuld gaan worden. De 9 geborgde zetels worden als volgt verdeeld: landbouw (4), bedrijven (3) en natuur (2).

In het originele voorstel van Gedeputeerde Staten was een 4 – 4 – 1 verdeling opgenomen, waarbij natuur slechts 1 geborgde zetel kreeg. De natuur- en milieuorganisaties zijn toen een lobby gestart om in ieder geval 2 zetels voor natuur veilig te stellen. De terreinbeherende organisaties hebben een dusdanig belang bij de werkzaamheden van het waterschap, dat 2 zetels zeer op zijn plaats zijn. Na heftige discussie in PS is het oorspronkelijke voorstel van Gedeputeerde Staten gewijzigd in een voorstel dat meer recht doet aan het belang van natuur. Het nieuwe voorstel is aangenomen met 34 stemmen vóór (CDA, SP, PvdA, GroenLinks, PNL, Partij voor de Dieren, D66) en 7 tégen (VVD). De Milieufederatie Limburg bedankt alle statenleden die zich hebben ingezet voor een extra zetel voor natuur.

Natuur krijgt twee geborgde zetels in waterschapsbestuur!

Tags: